GEO BASE i425-435 Pro

Kolmeastmeline sisseehitatud soojuspump

Ainulaadne Logic Рrо juhtimissüsteem on BASE Prо sisseehitatud osa, millega saab kontrollida ja reguleerida soojuspumpade, päikesepaneelide ja puhvermahutite tööd, reguleerida kütte maksimumvõimsusele, soojendada basseinivett, lülitada sisse jahutussüsteemi jne.

Uus GEO BASE Рго kujutab endast kolme-etapilise tööpõhimõttega soojuspumpa, mis omab täiustatud sisseehitatud juhtimissüsteemi. GEO BASE on mõeldud suurte tööstus- või eluhoonete kütmiseks.

Tänu eraldiseisvate jahutusmoodulite olemasolule on GEO BASE suuteline võimsust suurendama kolmes etapis. Selle tulemusel töötab soojuspump sujuvamalt ning teda on lihtsam kohandada vastavalt hoonemahtudest tulenevatele nõuetele. Üheastmelise analoogiga võrreldes on vähenenud käivitumiste ja seiskumiste arv ning suurenenud seadme poolt toodetav tajutav soojus. Lisaks sellele on jahutusmoodulid väga madala müratasemega.

GEO BASE Рrо soojuspumbad on saadaval kolme eri võimsusega mudelina – 25, 30 või 35 kW -, mida on võimalik omavahel ühendada ning jõuda kuni 170 kW koguvõimsuseni (1 x GEO BASE Pro i435+ 4x GEO BASE 435 ). Ainulaadne Logic Pro juhtimissüsteem on GEO BASE soojuspumpa sisse ehitatud ning selle abil on võimalik kontrollida juhtida soojuspumpade, päikesepaneelide ja puhvermahutite tööd, reguleerida küte maksimumvõimsusele ja soojendada basseinivett, reguleerida jahutusrežiimi, jms.

Võimalikult väikese energiatarbimise ja suure säästlikkuse saavutamiseks on GEO BASE Рrо-l väikese energiatarbega ringluspumbad nii soojuspumba soolvee mahuti kui kütteseadme osades.

Tänu hiljuti välja töötatud külmakontuurile ja kõrge efektiivsusega kompressoritele suudab GEO BASE Pro soojendada vee kuni 65 kraadini. See tähendab suuremas koguses kuuma vett ja soojemaid radiaatoreid. Sobib ideaalselt hoonetesse, kus on vajalik, et vee põhivool oleks kõrge temperatuuriga.

GEO BASE Рrо soojuspumpa võib ühendada nii uue kui juba olemasoleva maasoojuspumpaga või küttesüsteemiga. Soojusallikana kasutatakse aluskivimisse, pinnasesse või veekogusse talletunud soojust.

Soolvee süsteemi on võimalik ühendada nii seadme paremasse, vasemasse, ülemisse kui alumisse ossa.

GEO BASE Рrо – on turvaline valik, mille üle ei ole tarvidust pikalt kaalutleda.

  • Täiustatud sisseehitatud Logic Prо Соntгоl juhtimissüsteemiga
    Põhivoolu temperatuur – 65 °С.
  • Madala energiatarbega A-klassi ringluspumbad.
  • Saadaval kolme eri võimsusega mudelina – 25, 30 või 35 kW -, mida on võimalik omavahel ühendada.
  • Sobib ühe ja kahe torustikuga küttesüsteemide, konvektorite ja põrandaküttega.
  • Omab sujuvkäivitumise funktsiooni.
  • Kaks madala müratasemega spiraalkompressorit.
  • Paindlikud ühendamisvõimalused.
Мudel GEO BASE i425Pro GEO BASE i430Pro GEO BASE i435Pro
Elektrilised näitajad 400V 3N~
Mõõdud (KxLXS) mm 596 x 1760 x 680
Nimivõimsus kW 15.4 17.0 19.4
IP klass IPX1
Kompressori tarbimisvõimsus 0/35 °С ja 0/45 °С juures kW 5.52/6.65 6.25/7.52 7.36/8.94
Kompressori võimsus 0/35 °С ja 0/45 °С juures¹ kW 24.95/24.01 28.51/27.38 33.52/32.28
СОР 0/35 °С ja 0/45 °С juures¹ 4.52/3.61 4.56/3.64 4.55/3.61
Küttesüsteemi nimivool Δt =5 К 0/35 °С 1/5 l/s 1.20 1.37 1.62
Soolvee süsteemi nimivool, Δt =3 К 1/5 l/s 1.56 1.78 2.10
Kompressori tüüp Spiraal
Kompressori esmase tagasivoolu maks. temperatuur ºC 65/58
Kompressori maks. töövool A 16.7 19.7 23.0
Nimivool VР A 15.6 17.9 21.4
Vee maht soolvee mahutis (ТS) l 6.97 7.47 8.14
Soolvee min./maks.rõhk (РS) bar 0.2/3.0
Soolvee min./maks. temperatuur (ТS) ºC 5/20
Külmaaine kogus (В407С) kg 2.9 + 2.1 2.9 + 2.5 2.9 + 2.5
Katkestusväärtuse lüliti НР MPa 3.1 (31 bar)
Müratase, vastab standardile ЕN 12102 dB(A) 45.6 45.4 45.6
Kaal kg 334 354 359

¹Vastavalt standardile EN14511, k.a pumbad.